Phỏng vấn với RFI Tiếng Việt

Quochoi VN

Đọc bài đây: Góp ý Hiến pháp qua cái nhìn của một chuyên gia nước ngoài

Nghe bài dưới

Share Button

Phỏng vấn về Hiến Pháp với Đài Phát Hành Úc

Share Button

Xin lỗi Ông…

Tôi lập ra blog này để có một không gian chia sẻ cách ý tưởng, quan điếm của tôi về những sự kiện tại Đong Á và cả thể giới, và đặc biệt Việt Nam… vì tiếng việt tôi chưa thành thạo thì nhờ các bạn xa gần giúp…

Share Button