Phỏng vấn về tình hình Biển Đông

Hôm qua được RFA phỏng vấn cho một bài mang tên “Lãnh đạo VN kêu gọi chuẩn bị mọi tình huống cho tranh chấp Biển Đông” do Trà Mi thực hiện. Đọc toàn bài ở đây và nghe bài và hai phỏng vấn (Phạm Chí Dũng và tôi) ở dưới. Đoạn của tôi bất đầu từ phút 07:00.

[sc_embed_player_template1 fileurl=https://xinloiong.jonathanlondon.net/wp-content/uploads/2014/07/RFA-2-7-14.mp3]

Một phần cũng có trong video ở dưới, nhưng phần nhỏ thôi. Nghe hay đọc bài hay hơn.

JL

One thought on “Phỏng vấn về tình hình Biển Đông

Comments are closed.