Hành động bành trướng tại Đá Vành Khăn

Hôm này báo New York times cho đăng một bài dài dài về hành động bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Ở dưới là vài hình ảnh chụp lại. South China Sea Screenshot 2015-04-09 21.24.01Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 16 tháng 3 cho thấy sự nổi lên của một đảo nhân đạo do Trung Quốc làm tại Đá Vành Khăn, Trương Sa, Biển Đông. Những ảnh do Center for Strategic and International Studies, via Digital Globe. Ở dưới là một ảnh chụp tháng 1, trong khi ảnh cuối cùng lại 16 tháng 3.

míchiev 1

míchief

 

Share Button

Mệt ném đá chưa?

Tranh luận về chính trị Việt Nam là một hành động cần thiết cho ai mà quan tâm đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Quan tâm đến những vấn đề kinh tế xã hội mà không đề cập những thác thức chính trị thì rất khó có thể phát triển một phân tích thực sự có ý nghĩa. Ý định cơ bản của blog này là có những thảo luận có giá trị cho Việt Nam.

Rất tiếc rằng đến nay nhiều người dân Việt Nam còn chưa biết thảo luận về chính trị một cách bình thường, văn minh, bình tĩnh. Như nhiều người đã thấy, điều này đang còn hạn hế sự phát triển của đất nước và cũng hoàn toàn trái ngược với tình thần và ý định của blog này.

Dạo này trên blog, chỉ nghe được những từ xấu. Nó giống như hai người say bia. Tính đối thoại mất hết. Ở cả hai bên có những người mà chỉ biết đọc từ kịch bản của họ.  Về khía cạnh này, cả hai bên thành là ảnh gương của nhau. Xin ngừng ném đá.

JL

Share Button