Có nước nào?

Taiwan Presidential ElectionTaiwan Presidential Election

Ở Đài Loan một lãnh đạo mới được bầu một cách hoàn toàn dân chủ. Cả giỏi về lý luận lẫn thực tiễn, người này không chịu áp lực từ Bắc Kinh. Người này xuất phát từ một gia đình bình thường, và đã không dựa vào gia đình hay lý lịch chút nào. Và là phụ nữ. Đảng mà Bà ấy đang lãnh đạo, là Đảng Dân Tiến, là một đảng, một tổ chức mà đã xuất phát từ một phong trào vì dân chủ và đã không ngưng nỗ lực để chống lại các nhóm lợi ích. Đảng Dân Tiến đã thu hút ửng hộ của đại đa số dân và sẽ chiếm đa số ghế trong quốc hội. Vậy, xin hỏi, với một xã hội mà trước mặt của nhiều vấn đề, vẫn có đủ cảm dũng để đời một trật tự dân chủ, minh bạch, ổn hòa, an toàn, và quyết tâm bảo vệ chủ quyền bất chấp những dọa từ phía hoa lực, liệu hiện nay có nước nào đáng cho VN học hỏi hơn Đài Loan?  Còn tiếp….

JL

2 thoughts on “Có nước nào?

  1. GS ơi, ngài hiểu rõ Đài Loan. Nhưng đa số người Việt vẫn chưa đánh giá đúng (tốt) về Đài Loan.

  2. Hy vọng trong số hàng trăm ngàn phụ nử Việt Nam qua Đài Loan tìm đường cứu gia đình, thì sẽ có được một người phụ nử tìm ra được đường cứu nước.

Comments are closed.