Đừng quá buồn, hãy nhìn rõ

Hiểu nhưng lại hơi bất ngờ khi thấy “hơn vài người” dân Việt Nam nuối tiếc v/v đàm phán Kim-Trump đã chưa hay không mang lại kết quả gì, nếu ko muốn nói là thất bại.

 Lo dân chúng toàn cào nhìn về Việt Nam và thấy thất bại hả? Lên google thấy 164 triệu kết quả khi đánh “Vietnam Trump Kim Fail” vào v.v.?
 
Lo gì?
 
Việc Việt Nam đã tổ chúc sự kiện này cũng có lợi nhất định cho Việt Nam rồi. Những người lạc quan có thể nói rằng thật tốt khi họ gặp mặt đối mặt.
 
Ít nhất, sức mạnh mềm, dành tiếng của Việt Nam đã có một sự gia tăng nhỏ và “không phải là không đáng kể.” Đó là tin tốt cho Việt Nam và những nỗ lực của nhà nước Việt Nam đóng góp cho trật tự an ninh Đông Á dựa trên các nguyên tắc đối thoại và hợp tác quốc tế.
 
Về kết quả của hội nghị, thì cũng có mặt thành công chủ quan. Hãy nhớ đây là hai nhà lãnh đạo cực kỳ thèm muốn sự chú ý và họ đã nhận được cái đó.
 
Đồng thời xin các bạn nhớ hai nhân vật này là ai.
 
Cả hai người đều rất thiếu sự quan tâm đến nhân loại và phúc lợi của dân thường trong cả hai đất nước mà họ đang cai trị/nắm quyền. Cả hai người đều là con nít khùng vĩ cuồng mà đạt mình trên luật, trên hết. Cả hai đều có hại cho thế giới.
 
Việc Bắc Triêu Tiên (theo các nhà phân tích) có hơn 50 qua bom hạt nhân và Mỹ còn bị Ông lửa đảo nắm quyền đã năng cao rui ro lớn cho nhân loại và Đồng Á.
 
Ai cũng ủng hộ những nỗ lực để giảm cẳng chứ. Và riêng tôi không có vấn đề gì lắm về quyết định gặp nhau. Song, đừng cho phép mình bị bịp khi nghe những nhân vật này khên nhau, thậm chí khen Việt Nam.
 
Chắc nhũng nhà lãnh đạo của ĐCSVN đã ăn mừng khi nghe những lãnh dạo nước ngoài khen Việt Nam vậy. Ừ, đúng rồi. Sự phát triển của Việt Nam cũng ấn tượng về nhiều mặt, từ tăng trưởng GDP theo đầu người và mức sống (dù mất đồng đều) dần tăng …
 
…..cho đến khủng hoàng môi trường trọng nước và số vụ án cướp đất và hối lộ và một nền giáo đục khá là thành công về một số mặt (so với các nước cùng thu nhập_ và cực kỳ phúc tạp và chưa được về một số mặt khác. Sự phát triển là một quá trình phúc tạp và Việt Nam còn đang tìm đường đi tốt nhất.
 
Việt Nam tự quyết định đường đị thì tất nhiên là việc tốt, nếu đường đi đó thực sự phản ánh nguyện vọng của người dân.
 
Và Việt Nam muốn phát triển một cách mạnh hơn và năng cao dành tiếng và vị trí trên thế giới chắc cứ nỗ lực đề đóng vai tích cự trong chính trường khu vực và thế rồi. Ủng hộ thôi.
 
Trong khi đó, khuyên mong Việt Nam bác bỏ tất cả những giá trị của Trump Kim này và ôm lấy những giá trị thực sự xưng đáng với một nước văn minh dân chủ: chính trị đa nguyên và nhân quyền cho mọi người, công bằng xã hội v.v. Như thế mới thực sự dành sự tôn trọng của nhân loại, trong và ngoài nước. Đúng chưa?
 
JL, Leiden