Thất bại trọn vẹn của các hệ thống y tế phương Tây: Nguồn gốc và Hậu quả

Dù giầu bao nhiêu, các nước “tư bản tiên tiến” của phương Tây hiện nay ko có năng lực xét nhiệm có thể vì không có một nước Tây nào mà đã qua SARS, qua MERS v.v. và, do đó, đã còn thiếu tâm nhìn…

Vì thế, trong bo nhiêu năm qua từ SARS và MERS chính phủ của các nước này đã không ưu tiên cho một hệ thống xét nhiệm, chống dịch hữu hiệu. Không may cho họ (và sắp tới cho nhiều nước khác trên thế giới, nhất là các nước nghèo), không thế nào có được một hệ thống xét nhiệm, chống dịch hữu hiệu trong vòng mấy tháng.

Việc các hệ thống y tế trên thế giới bị thương mại hóa quá nhiều, chạy theo tiền cũng hạ thấp hiệu quả, dẫn đến tình trạng “Ko điều trị được rồi, Chú về nhà chờ xem.”

Ghi chép: Mới biết sáng nay gia đình hàng xóm trên con phố rất nhỏ của chúng tôi có virus. Chúng tôi (gia đình tôi) thấy họ mỗi buổi sáng và mỗi ngày trong năm qua cửa sổ của hai ngôi nhà, chỉ cách nhau vài mét. Nhóm whatsapp nhỏ của bọn chúng tôi đang hỗ trợ họ. Sẽ không ngạc nhiên nếu tôi / chúng tôi nhận được nó sớm. Hãy xem nào.

JL, Hà Lan