Phỏng vấn với Thanh Niên (trích dẫn)….

“Một tín hiệu đầy hứa hẹn khi Đảng vừa bầu chọn hai cá nhân lên cấp lãnh đạo mà sáng giá, có tư duy cởi mở, và có nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt, sự thân thiện của ông Nhân với nước Mỹ là một vốn quý. Tuy nhiên, các bước quan trọng nhất Việt Nam có thể đặt được đối với việc cải thiện mối quan với Mỹ là một việc đột phá hiện thực trong cải cách điều tiết (governance) , cả đối với lĩnh vực kinh tế lẫn phạm vi chính trị và dân sự. Người dân Việt Nam sẵng sàng cho một thay đổi thực tế và họ muốn Bộ Chính trị thực hiện. Nhưng, dù sự bổ nhiện này có thể quan trọng đến một mức nhất định, những thay đổi thực sự ở Việt Nam đòi hỏi sự tham gia tích cực (không bị động) của tất cả người dân Việt Nam trong đời sống chính trị và xã hội của đất nước. Nếu hai sự bổ nhiệm này có thể làm cho dễ dàng theo hướng này, Việt Nam sẽ được lợi ích cững như các mối quan hệ với thế giới.”

Toàn bài báo (tiếng Anh): bấm vào đây
Toàn bản chép lại (tiếng Anh): http://blog.jonathanlondon.net/?p=47