Cập nhật Việt Nam 2013

Hôm nay và ngày mai, một hội thảo về Việt Nam đang diễn ra tại Trường Đại Học Úc (ANU) ở Canberra, thủ đô Úc (hội thảo diễn ra một lần mỗi hai năm). Chủ đề của hội thảo Cập Nhật Việt Nam năm này là “mâu thuẫn và đồng thuận. Và như thường lệ, hội thảo bắt đầu với hai chủ đề. Một là Cập Nhật Chính Trị. Hai là Cập Nhật Kinh tế.

Lân này tôi cũng mừng là chính tôi đã được BTC mời để viết và trình bầy cập nhật chính trị.  Bài này tôi viết bằng tiếng Anh nhưng sẽ dịch nó trong vòng vài ngày tới. Tôi cũng đã ghi âm bài (lại bằng tiếng anh) nhưng có ý định để trình bày bài này bằng tiếng Việt cho một số người Việt (cả người hải ngoại lẫn sinh viên VN đang du học) và sẽ post nó.

Ngoài bài của tôi và bài về kinh tế cũng có nhiều bài hay khác (nhưng chưa được chia sẻ) đề cập những chủ để cực nổi bật như chủ nghĩa quốc gia, hiến pháp, chính trị đa nguyên, đất đai, biểu tỉnh, dân tộc thiếu số, bà mẹ anh hùng Việt Nam, v.v.. Trong những ngày tới tôi cũng sẽ cố gắng, nỗ lực để thảo luận về những bài đã được trình bài tại đây. Mời các bạn theo dõi và bình luận.

JL

Canberra