Du luận chính trị: Phỏng vấn Phần III/IV

Phỏng vấn với rađiô Hồn Việt, Melbourne (Úc), thực hiện Ngày 3, Tháng 11, 2013, dài 26 phút, toàn tiếng Việt, Mời các bạn click vào nút “Play” phía dưới để nghe và xem …. phỏng vấn này có hình, có âm thành.

Phần III/IV của phỏng vấn đề cập một số sự kiện liên quan dư luận chính trị và quan hệ quốc tế của Việt Nam trong 1-2 năm qua.

JL