Bọn mất dân chủ ở Thái Lan

Trong những tuần qua và cho đến hôm nay đã có hàng nghìn người Thái Lan xuống đường ở thủ đô Bang Kok, kêu gọi Thủ tướng Shinaluk từ chức. Những người này rất quyết tâm để lật đổ chính quyền của đất nước mình.

Trên thực tế, những người này là một lực lượng hoàn toàn không chính đáng, thậm chí yếu tố của nó còn có vẻ phát xít. Những người biểu tình không có cách nào để giành thắng lợi trong chính trường bằng cách dân chủ vì họ là nhóm thiểu số.

Họ chủ yếu đại diện cho một số người giàu có, những người có nhiều quyền lợi của một nhóm bảo thủ ở Bangkok, ở ngoài Bang Kok rất ít người ủng họ họ.

Ở nhiều nước, quá trình chuyển đổi từ một chế độ chính trị độc tài sang một chế độ dân chủ bị thất bại, khi có những đảng phái mà – dù cầm quyền hay đối lập – không theo những luật chơi dân chủ chung. Chính vì thể cả ba nước Ai Cập, Ukraine, và Thái Lan đã gặp khó khăn trên đường tới dân chủ.

Muốn có một trật tự xã hội dân chủ, tất cả các bên đều phải chịu luật chơi dân chủ chung. Nếu không, rất khó tránh khỏi bạo lực hay trở thành độc tài. Ở Thái Lan, rất khó đoán những việc như thế này sẽ đi đến đâu.

Đến thời điểm này, quân đội không muốn can thiệp, nhưng phe đối lập không chính đáng đang cố gắng ép buộc họ phải can thiệp vào việc lật đổ chính quyền. Những bọn đang đòi lật đổ chính quyền ở Thái Lan là bạo lực, là nguy hiểm. Để đề phòng dân Thái và nguyện vọng dân chủ tương lai của cả nước, chính quyền Thái bằng mọi cách, phải tìm cách nào đó đủ mạnh để bảo vệ một trật tự xã hội và xử lý bọn mafia này.

JL