Từ “đảo nổi di động” đến “đảo nổi cố định”

Từ chuyện hạ đặt giàn khoan 981 trái phép trong vừng biển của Việt Nam cho đến những hành động hung hăng đối với ngư dân Việt Nam, toàn thế giới đã và đang thấy rất rõ những nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở biển Đông. Việc Trung quốc xây trái phép một bài ngầm thành một “đảo nổi” ở Gạc Ma có thể dược xem là một yếu tố vô trách nghiệm nữa trong chiến dịch quy mô lớn này.

Hành động này xây ra ngay sau khi Bắc Kinh cam kết với Việt Nam rằng họ sẽ nỗ lực để giảm căng thẳng. Hành động này nhắc nhở toàn khu vực và thế giới rằng phải luôn luôn nhìn kỹ nhũng gì Bắc Kinh nói và làm. Rát tiếc co khả năng cộng đồng quốc tế không thế nào bắt buộc Trung Quốc ngừng hành động này ngay. Nhưng điều đó không có nghĩa là các nước không nên phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc tôn trọng những cam kết của họ.

Nếu so sánh việc dặt một giàn khoan với việc xây một đảo nhận tạo thì có nhũng yếu tố giống nhau lẫn những yếu tối khác nhâu. Nếu giàn khoan 981 là một nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thay đổi hiện trạng qua việc bất đầu di chuyển một “đảo nổi di động” qua vừng viển của Việt Nam thì việc xây dựng ở Gặc Ma là một nỗ lực đặt một “đảo nỏi cố định. Hành đọng này cũng là một nỗ lực để quan sự hóa khu vực Trường Sa.

GM2

Còn có một yếu tố hết sức quan trọng mà người Việt Nam thấy nhưng quốc tế chưa nắm: việc những hành động đang tiếp diễn ngay tại nơi 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam hy sinh năm 1988 làm nên một vết thương rất sâu cho người dân Việt Nam. Trong tình hình mới này, có lễ Việt Nam phải yêu cầu phía Bắc Kinh tông trọng luật pháp bằng mọi phương diện ngoại giao và hợp tác với các nước để báo vệ quyền của mình và của quốc tế trong toàn khu vực biển Đông.

Lưu ý: Bài naỳ đã được đăng vào ngày 12 tháng 9, 2014 nhưng bài gốc có một số “từ mới.” Chẳng hạn trong bài gốc đã có mọt tính từ “cưỡng bức” và “bất chính đáng” để mô tả động thái của phía Trung Quốc. Và trong bài, để có tính hòa giải môt chút tôi đã viết hàng chục người Việt Nam, trong khi bài được đăng có viết ‘Hải quan nhân dân Việt Nam.” Biết làm biển tạp ở Việt Nam là kho và cũng phải thừa nhận tôi đã không yêu câu xem bài cuối cùng…. oh well….

JL

One thought on “Từ “đảo nổi di động” đến “đảo nổi cố định”

  1. Cong san nươc nao thì cung cung chung mot ban chat la ĐIÊU NGOA – XAO QUYÊT ! Ho NOI MOT ĐANG nhưng LAM MOT NEO !
    Cưu TT/VNCH Nguyên Văn Thiêu luon luon đung vơi cau noi :” ĐƯNG NGHE NHƯNG GÌ CS NOI, HAY NHÌN KY NHƯNG GÌ CS LAM” !!!

Comments are closed.