Phỏng vấn BBC

Qua London vừa rồi, mừng có dip qua đài BBC ban Việt ngữ để chém gió, phỏng vấn, giải khát v..v ….

3 thoughts on “Phỏng vấn BBC

  1. Giáo sư JL hiểu nội tình Việt Nam và mối quan hệ Việt – Trung. Nhưng khi nghe hết bài TRẢ LỜI phỏng vấn của BBC, tôi thấy GS chưa trả lời thẳng lý do “Tại sao khi giàn khoan TQ vào Biển Đông lần 2, phản ứng của Việt Nam rất yếu ớt?”

    P/S: Tiêu để bằng tiếng Việt, GS nên viết: “TRẢ LỜI PHỎNG VẤN của BBC” (hoặc CHÉM GIÓ VỚI NGƯỜI ĐẸP BBC).
    Nếu viết: “Phỏng vấn BBC” có nghĩa là GS đặt câu hỏi, còn nữ Phóng viên của BBC sẽ trả lời giáo sư, đấy ạ!

    • một vị trí mà ở đó khi bạn kêu ầm lên thì hàng xóm xa gần nói là nơi chưa phân định,chúng tôi kêu gọi 2 bên kiềm chế giải quyết hòa bình……..một nơi mà khi tiếng súng nổ cả thế giới bảo:chúng tôi quan ngại sâu sắc,đề nghị…..chứ chả có thằng nào mang quân sang đập giúp bạn đâu

  2. Sau 40 năm kết thúc chiến tranh, mối quan hệ Việt-Mỹ đã phát triển … gần ngang tầm với quan hệ Trung- Mỹ.
    Có được điều đó, cũng là nhờ biết học tập, theo đuôi Trung Cộng!!!

Comments are closed.