800px-Ght

Tàu hộ tống chống ngầm HQ-381 lớp BPS-500 của Hải quân Quân đội nhân dân Việt Nam. Nguồn: Wikipedia, sử dụng trên cơ sở cho phép sáng tạo chung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *