Còn 364 ngày khác?

Đối với ngày 8/3, thì mục đích là tốt. Mục đích là tốt thôi. Nó bắt đầu từ 1911 và từ 1975 đã được sự ửng hộ của Liên Hợp Quốc. So với Ngày của Mẹ hay Ngày của Cha ở bên Tây có thể bị thương mại hóa ít hơn, nhưng cũng biết đó là ngày quan trọng cho ngành hoa, đặc biệt ở Việt Nam. Tức là big business đấy….

Nói tôi không có vấn đề gì với ngày 8/3 là chưa đúng…Ở đây, không có ý định ‘giảng đạo’. Chỉ xin đề nghị ngoài việc tặng hoa, nhận hoa cũng nên nghĩ đến 364 ngày khác trong năm và nguồn gốc của những thể chế mà đến nay còn hạn chế khả năng của mọi phụ nữ để sống trong một thế giới bình đẳng. Thậm chí nói là chính ngày 8/3, dù được xem là ngày ‘đẹp’, cũng nên hay có thể xem đây là một trong những yếu tố của hệ thống xã hội, một tư duy xã hội hết sức phức tạp mà có xu hướng hạ thấp vị trí xã hội của phụ nữ một cách có hệ thống.

Vậy, tặng hoa cũng được. Nhưng có những việc mình có thể làm trong 364 ngày khác mà không nên bỏ qua. Như công nhận và hiểu sâu hơn những bất bình đẳng giới tính và hiểu có thể làm gì để giảm bớt nó. Như, yêu cầu và nỗ lực để nhà nước tạo ra những chính sách và hành động thực tế để nâng cao mức sống của phụ nữ. Như, nâng cao khả năng của lao động nữ giới để bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ, để có tiếng nói, để có những cơ hội kinh tế tốt nhất trong xã hội. Và nhất là nâng cao tiếng nói của phụ nữ trong chính trường.

Tôi biết ở Việt Nam Hội Liên Hiệp Phụ nữ có một lịch sử lâu dài. Và cũng không nên bỏ qua việc đã và đang có vô số hội khác (không chỉ là đơn vị của HLHPN) mà đã và đang nỗ lực để nâng cao những điều kiện sinh sống của người phụ nữ. Song, từ nhiều năm tôi đã luôn luôn lo rằng việc có những tổ chức, thậm chí cả một “ngành phụ nữ” dẫn đến thực trạng mà những quyền lợi của phụ nữ bị đưa ra ngoài lề trong những vấn đề chính. Liệu phân tích này là đúng hay sai chắc là mọi người có thể đồng ý rằng mọi năm có 365 ngày không chỉ là một.

Nếu vào ngày 8/3 phụ nữ được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn từ những người xung quanh thì tốt… , vì nói chung chắc là người phụ nữ đó đã làm điều ngược lại trong suốt 364 ngày rồi nên mong điều đó ngược lại với mình chỉ trong ngày này là có ý nghĩa… Nhưng cũng không nên bỏ qua thực tế là thậm chí một tỷ lệ lớn lại có cảm giác là bị….bỏ rơi hay bị lãng quên trong phần lớn 364 ngày kia.

Hy vọng bài này không bị xem là bi quan. Như đại đa số đàn ông tôi cũng chưa hoàn hảo đối với những chuyện này. Như thế, có lễ ngày 8/3 cũng là ngày cho đàn ông…. ngày để suy ngẫm về cách ưng xử của họ đối với những phụ nữ xung quanh, những người phụ nữ của đời mình, là bà, là mẹ, là vợ, là con gái…

JL

5 thoughts on “Còn 364 ngày khác?

 1. Cám ơn GS Jonathan London đã viết bài này. Tôi rất tâm đắc ý với tựa đề bài viết “Còn 364 ngày khác.” Việc đối xử bình đẳng với nữ giới cần đuợc thực hiện trong cả 365 ngày chứ không phải chỉ một ngày 8 tháng 3. Để việc này đuợc thực hiện thì cần có sự tham gia của nữ giới trong việc nâng cao ý thức bình đẳng giới và đấu tranh cho quyền bình đẳng của chính mình.

 2. Pingback: 8/3 – Một ngày như mọi ngày – Người con yêu nước

 3. 364 ngày ư?
  Nàng không cần quá nhiều ngày như vậy.
  Nàng chỉ cần một ngày, thậm chí một buổi sáng hay một buổi trưa hoặc một buổi chiều,
  một đêm nào cũng được
  thậm chí một giờ, một phút, một giây hay chỉ một sát na thời gian
  Nhưng nó phải để lại trong Nàng nhiều Thiên thu nhiều Thiên hà thất lạc
  để Nàng có thể lên đường
  tìm kiếm hoài một nưả cuả mình.

Comments are closed.