Về Tranh Cãi ĐH Fulbright

Xin góp ý về tranh cãi ĐH Fulbright và cụ thể quyết định của ban quản lý trường để bổ nhiệm Ông Bob Kerrey làm lãnh đạo: Dù Ông Bob Kerrey có thể được coi là một người có kinh nghiệm đầy đủ để lãnh đạo một du án ĐH quan trọng, tôi đồng ý với những người mà cho rằng lựa chọn này là một lựa chọn không phù hợp và đáng tiếc.

Để giả định một người mà ngày xưa đã đóng một vai trò trực tiếp trong một thảm sát chết hơn 20 thường dân (trẻ, già, mang thai v.v.) là lựa chọn tốt nhất để lãnh đạo một trường đại học được coi là một trong những sáng kiến quan trọng nhất trong ngành giáo dục Việt Nam từ trước đến nay theo tôi là thiếu nhạy cảm.

Tôi biết mấy người đã và còn làm cho dụ án ĐH Fulbright cả về mật giảng dạy lẫn quản lý trường. Tất nhiên tôi ủng hộ sáng kiến của họ.  Như nhiều người biết, Chương Trình Kinh Tế của Fulbright tại SG đã có nhiều đóng góp quan trọng qua tới/hơn(?) 15 năm hoạt động. Trong số GS/GV có mấy người bạn. Như vậy, để  có một quyết định như này tôi thấy là tiếc quá. Việc Ông Kerrey đã suy ngẫm nhiều là tốt. Và dù sao tôi còn chúc ĐHFVN mọi thành công. Rõ ràng ĐHFVN là một công trình hết sức quan trọng.

Tiếc nhất, theo tôi, là tác động tiêu cực của quyết định này đối với (nói thế nào nhá?) cái tạm gọi là dĩ sản xã hội của chuyến đi của TT B. Ôbama sang Việt Nam vừa rồi.

Trong một bối cảnh như hôm nay, khi cả hai nước đang hướng tới một tương lai mới, chọn Ông Kerrey là một việc không hay. Dù còn sớm để biết tranh cãi này sẽ tiếp diễn ra sao, tôi mong người dân Việt Nam không cho phép quyết định đầy vấn đề này để phá hoại không khí đầy hứa hẹn của chúng ta.

JL

p.s. tôi cũng tôn trọng ai không đồng ý với tôi! toàn ok mà…

Share Button