Khi một nền dân chủ thất bại

Theo Winston Churchill, “Cách phản bác dân chủ hay nhất là nói chuyện 5 phút với một cử tri trung bình.” Là vấn đề dân trí đấy, đúng không hả? Tuy quan điểm này là hấp dẫn đối với tâng lớp tinh hoa, kể cả đói với một số người ở Việt Nam, thì khằng định của Churchill mới đúng dưới một số điều kiện nhất định.

Nói mọt cách ngắn gọn thì thật nguy hiểm khi công chúng không được thông tin đầy đủ; khi thiếu dũng cảm để chống lại mọt kẻ lửa đào mị dân; khi mất một nền báo chí lành mạnh; khi cho phép các nhóm lợi ích có điều kiện để đổ tiền vào và tác động quá mạnh đến các cuộc bầu cử dân chủ trên quy mô lớn. Như ta đang thấy ở Mỹ.

Nhuyên nhân sâu của hiện tượng Trump chủ yếu là ở những thiếu sót này và vài nhuyên nhân liên quan, chứ không phải là dân chủ nói chung. Để xây dựng và duy trì một nền dân chủ ở mức chất lượng là không hề dễ. Song, dù sống trong một khuôn khổ như thế nào, để không đấu tranh cho một xã hội dân chủ, minh bạch, và công bằng mới là thất bại, mới là suy thoái. Đúng không?

JL

2 thoughts on “Khi một nền dân chủ thất bại

  1. Trong bài GS có 2 câu hỏi “đúng không” thì câu trả lời là “đúng!”.
    Nhưng riêng câu của Winston Churchill, thì… ở VN không ai hiểu, kể cả các tầng lớp tinh hoa, vì tại sao lại phải “phản bác dân chủ”?
    Các cử tri VN có được gọi đi bầu cử, để được “phát huy quyền công dân”. Họ có đày đủ thông tin về các ứng cử viên, tất cả đều là người tốt, đều là đảng viên CSVN, ai cũng xứng đáng cho nên chọn ai cũng được!!!
    Các “đày tớ của dân” ở VN vì thế mới tự hào rằng “dân chủ ở VN gấp vạn lần dân chủ ở các nước tư bản”!

Comments are closed.