Post không tên

Cảm giác khó chịu nhất trong cuộc sống chắc chính là cảm giác (hay vô cảm giác?) tê liệt. Là cảm giác chúng ta (dù tập thể hay cá nhân) là thực sự bất lực trước những chuyển biến xấu. Là một ngưới tương đối may, được sống dưới điều kiện tương đối thoải mái, có các quyền và những tự do thì biết tôi chả biết gì. Song, trong một thế giới như thế giới của chúng ta, trong một thế giới có hiện tượng Trump, có hiện tượng thay đổi khí hậu, có bao nhiêu hiện tượng xấu khác mà không cần nói thì ta phải tìm cách để phá vỡ tình trạng tê liệt này. Vì nếu không thì không có lý do để sống. Chúng ta đang đối mặt những đe dọa sống còn. Hôm qua ở Bắc cực chỉ có 0 độ C mà bình thường là âm 30 độ trở xuống. Tương lai đã đến rồi các bạn ơi. Dù có lẽ cảm giác này không phải là mới đối với người Việt Nam thì tôi chưa bao giờ có những cảm giấc bất bình như bị trong những tuần vừa rồi. Đang tìm cách phá vỡ! Hãy động viên!

JL