Những bước đầu vào thời hậu Trump

Tôi từng nghĩ nước Mỹ là một đất nước đầy hy vọng và tiêm năng và có khi cũng đã là một thế lực nguy hiểm và đôi khi giết người. Thế mà tôi vẫn và luôn luôn tin tưởng vào các nguyên tắc được phản ánh trong hiến pháp của nó, mặc dù đất nước đến nay đã luôn thiếu những nguyên tắc này. Bây giờ nó là một đất nước thối nát đã gây ra cho thế giới cả lợi ích to lớn và tổn hại to lớn.

Tôi rất vui khi Trump, một kẻ kỳ cục và nguy hiểm hoàn toàn không có nhân tính bị tước quyền lực. Vì hiến pháp và dân số đa dạng của, Mỹ sẽ luôn có nhiều tiêm năng và hứa hẹn. Đó là một xã hội đa nguyên dân chủ đã trở nên mục ruỗng do quyền lực không cân xứng giữa các lợi ích cai trị của nó.

Tôi không ảo tưởng về Biden hay Obama hay Trump. Muốn có một xã hội dân chủ đa nguyên văn minh thì các thể chế dân chủ phải được củng cố và tỉnh tưởng xã hội mà đã bị phá hoại trong mấy năm qua và nhiều năm trước phải lại được khuyến khích hình thành.

Mỹ là đất nước giầu mạnh nhất thế giới. Thế giới này sẽ tốt hơn nếu đóng một vai trách nghiệm hơn, từ chuyện chống Tập cho đến bảo về mội trường và đầy mạnh những quốc sách mà có thể mang lại những tiến bộ nhất định cho công dân Mỹ và toàn thế giới.

Tôi nói thấy có nghĩa là tôi là đảng viên của một đảng nào? Không, tôi chỉ là con người tôi mà sẵn sàng đấu tranh cho một nước Mỹ và một thế giới xứng đáng với những giá trị mà Tuyên Độc của Mỹ đã và còn nêu ra.

Ai mà thấy nội dung trên là xúc phạm thì có thể thấy là không nên nói Mỹ đã là một đất nước nguy hiểm hay chết nói. Điều đó tôi cũng có thể hiểu. Song, ai mà không thấy sự hy sinh của bao nhiêu người dân Mỹ dù là trong bao nhiêu chiến tranh hay là đại dịch này đã không mang lại lợi ích cho công dân của Mỹ hay thế giới nên suy ngẫm một chút.

Riêng trường hợp của Việt Nam và Mỹ là một trường hợp phức tạp và rõ ràng Việt Nam đã chưa thế hiện những nguyên tắc được ghi trong Tuyên Ngôn Độc Lạp năm 1945. Muốn nói về những giá trị nhân đạo thì nên đấu tranh cho những giá trị mà chính ông Phan Châu Trinh đã nêu cách đây 95 năm.

Sắp tới Việt Nam sẽ có một Đại Hội. Liệu đất nước này có thể có tiến bộ theo hướng độc lập dân chủ đa nguyên trong thời gian tới. Nếu có thì hai đất nước Mỹ Việt có thể có những bước tiến cùng nhau trong một con đường chung.

Còn ảo tưởng ko? Có thể. Những tôi cũng chỉ như vô số người khác: lạc quan, cũng tâm huyết, cũng và quyết tâm.

JL